הניקיון לפסח

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

במאמר זה נדון אודות הנקיונות לחג הפסח הבא עלינו לטובה , מהו הניקיון המינימלי הנדרש לפני פסח ? מה הדין בבית שלא יהיו בו כל החג ? איך מנקים מקלדת, כיסים של בגדים וכירה חשמלית?

מהו הניקיון המינימלי לפני פסח ?

עד כמה צריך להתאמץ בניקיונות לפסח, על כך הרב אוירבך השיב את היסוד הידוע – 'אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמים'. זוהי הדרכה כללית בכל עבודת ה' שכל אחד צריך להדר כפי יכולתו ובמכוון התורה לא קבעה מכנה משותף משום שכל אחד נדרש לעשות כפי יכולתו. יותר מזה, אסור לאדם לחשוב שאם הוא הצליח לעשות הרבה מספיק לו בכך, אלא גם הוא נדרש להשקיע את כוונת הלב ועם זאת גם לעשות בפועל את מה שהוא יכול ולא פחות.

כך גם בעניין הניקיונות לפסח, לאנשים שההכנות קשות להם צריך לומר שיעשו את מה שהתורה דורשת ולא יותר ומספיק כך אם הם יתכוונו לשם שמים – ואילו מי שיכול לעשות יותר מחוייב ליותר מהמינימום. מאדם כזה מצופה שיהדר במצוות והוא לא יוצא ידי חובה במינימום בלבד, כל אחד צריך לעשות כפי יכולתו.

הרב אוירבך נשאל על מציאות שאחד מבני המשפחה התאשפז ולא תהיה למשפחה אפשרות לנקות עד פסח והם לא יהיו בפסח בבית בכלל – למה הם צריכים לדאוג? תשובת הרב הייתה שעליהם לוודא שבבית לא יהיה חמץ ממש, אך מאכלים שאינם חמץ ממש, אף אם אין להם כשרות לפסח וממילא הם אסורים באכילה במשך החג – יכולים להישאר

אישה אחרי לידה עם ילדים קטנים בבית , עליה לנקות רק את המקומות שבהם היה חמץ ממש ולבער משם את החמץ, ואם הם לא יהיו בבית בפסח כלל הרב כתב שאין צורך לשפשף ולמרק את המטבח אלא רק להוציא את החמץ הניכר לעין. אין צורך לנקות את כל הבית ובלילה האחרון לפני היציאה מהבית שיבדקו את המקומות שבהם היה חמץ לאור הנר.

צריך לדעת גם כי הניקיון לקראת פסח אינו כולל את ניקיון החלונות, התריסים, המקלחת וכו', ורק בארונות המטבח צריך לבדוק שלא נשאר משהו מחמשת מיני דגן

כמה צריך לנקות בית שלא יהיה בשימוש בפסח?

במקרה זה אין צורך להכשיר את המטבח, ניתן להשאיר את הכלים במקום ואין צורך להכשיר את השיש והכלים, אך עדיין יש צורך לנקות את המטבח. אין אפשרות למכור את כל הבית לגוי במכירת חמץ משום שעוברים בכך על איסור 'לא תחנם' ואם אדם היה מוכר את כל הבית היה אסור לו להיכנס לבית במשך כל הפסח.

ואם אדם מבקר בבית שלו בפסח כשהוא לא הכשיר את ביתו אלא רק ניקה, שלא יכנס למטבח בכלל משום שיש בו כלים ומצרכים שאינם כשרים לפסח, ואם למשל הוא רוצה לשתות מים – שיביא איתו כוס חד פעמית וישתה מברז אחר שלא נמצא במטבח

עוד צריך לדעת שעל מנת שלא לעבור על האיסור של 'בל יראה' צריך לנקות את כל הבית רק מחתיכות של חמץ , ואין איסור שישארו פירורים בבית

ניקיון חפצים שונים

בשאלה כיצד מנקים מקלדת של מחשב שאכלו חמץ מעליה , יש המנסים לשאוב מהמקלדת עם שואב אבק ואם לא ניתן מספיק לבטל את החמץ שיש שם ואין צורך לפרק את המקלדת.

ויש רבנים הסבורים כי החמץ שבתוך המקלדת לא מצטרף לכזית ולכן מספיק לעשות לו ביטול חמץ, ויש שכתבו שיש לעבור על מקשי המקלדת עם מברשת רכה ואין לעבוד בפסח עם המקלדת תוך כדי אכילה. כמו כן יש להפוך את המקלדת ולנער אותה וכך הפירורים מבפנים יפלו החוצה.

לעניין ניקוי כיסי הבגדים מחמץ, כביסה בהרתחה עם אבקת כביסה מבטלת את החמץ, ואם מהפעם האחרונה שעשו לבגדים כביסה ועד הפסח הקפידו שלא להכניס אוכל לכיסים אין צורך לבדוק אותם.
ומעיקר הדין צריך לבדוק רק במקומות שמקובל להכניס אליהם חמץ, ובכיסי הבגדים לאחר שהם עברו כביסה אין צורך לבדוק.

בשאלה על אופן הכשרת כירה חשמלית , צריך לנקות את הכירה היטב, להפעיל את הכיריים על החום הגבוה ביותר למשך חצי שעה ובפסח להניח על הכירה חצובות, פח נחושת או משהו אחר כדי שהסירים לא יבואו במגע ישיר עם הכירה, כך ניתן לעשות גם לשיטות המחמירות ביותר. בשעת הדחק מספיק לנקות ולהפעיל את הכירה למשך חצי שעה על החום הגבוה.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך