יהדות- הדת והלאום

עורך: שמעון צוויגנבאום
0 תגובה

לעיתים נדמה כי היהדות היא מועדון סגור. קשה לצרף חברים. גם אדם שאוהב את ישראל, שמשרת בצה”ל, שמזדהה עם העם היהודי וההסטוריה שלו, אינו נחשב ליהודי עד שיקבל על עצמו לשמור תורה ומצוות.
גם נראה כי הדבר אינו עולה בקנה אחד עם ערכים חברתיים מקובלים, כמו “קבלת השונה והאחר”.
מאידך, ניתן לראות יהודים רבים שאינם שומרים תורה ומצוות ונחשבים יהודים. כך שנראה כי בכל זאת היהדות אינה תלויה בשמירת תורה ומצוות. אם כן, מדוע על אדם המבקש להצטרף ליהדות, לקבל על עצמו את עול התורה והמצוות?
אנחנו רגילים להסתכל על היהודים כאומה. “העם היהודי”. השאלה היא, למה?
המונח עם כהגדרתו המילונית, הוא קבוצת אנשים שיש להם מכנה משותף מסוים המאחד אותם, אם זה מקום המגורים, השפה, או התרבות.
נתבונן ונבחן את מצבם של היהודים במהלך ההסטוריה. אלפי שנים היינו מפוזרים בין ארצות שונות, מובן מאליו שלא כולם דיברו אותה שפה.
גם היהודים שהיו בישראל בקום המדינה, איזה מכנה משותף היה להם? לא באו מאותם מדינות, לא דברו אותה שפה, התלבשו באופן שונה, אכלו מאכלים שונים. תרבויות שונות; מנטליות שונה. לאור זאת, טוענים הפלסטינים, נמצא כי היהדות היא אינה אומה אלא רק דת.

משה מנדלסון (1729- 1786), אבי ‘תנועת ההשכלה’, אכן גרס כי היהדות היא רק דת. היא אינה אומה. היהודים מזוהים לאומית כאזרחי המדינה הנוכחית בה הם שוהים. היהדות משפיעה על אמונתם, אך לא על זהותם.


האם באמת ישנה הצדקה כל שהיא להתייחס ליהדות כאל לאום?


1.כדי למצוא הצדקה או סיבה להחשיב את היהדות כלאום, עלינו למצוא את המפגש הראשון הסטורית של בני האומה היהודית.
עלינו לחזור אחורה עד להתחלה. המפגש הראשון שלנו כעם, מצוין הסטורית לפני 3333 שנה. מעמד הר סיני.
במעמד הר סיני קבלנו את התורה, ובאותו מעמד נעשינו לעם.
סביר להניח כי העם היהודי לא הוקם בעקבות מחסור חמור באומות על פני הגלובוס.
ישנם הרבה הסברים אחרים לקיומו של העם היהודי. גם ליהדות יש הסבר לכך. והיות וכנראה ההסבר של היהדות על עצמה אמור להיות ההסבר הנכון, נעסוק אך ורק בו.
על פי היהדות, הסיבה שבשלה נעשינו לעם היא כדי שנקבל את התורה ונשמור עליה לאורך כל הדורות.
רבי סעדיה גאון, בספרו ‘אמונות ודעות’, כותב אין אומתנו אומה אלא בתורתה.
הסיבה שבשלה נעשינו לעם היא כדי שנקבל את התורה ונשמור עליה לאורך כל הדורות. זו המשימה הנעלית המוטלת עלינו.
על ידי האחיזה בתורה שקבלנו מבורא העולם, אנו מייצגים אותו ואת שלטונו בעולם. על ידי האחיזה במצוות התורה אנו מקדשים את החומר. על ידי שניהם, משיגה בריאת העולם ובני האדם את יעודה.

2.”היום הזה נהיית לעם לה’ אלוקיך” (דברים כז, ט).
היהדות אינה רק דת אלא גם לאום.
כלומר, במעמד הר סיני לא רק שקבלנו את התורה אלא “והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.” (שמות יט, ו). הקב”ה מכריז על היהדות כאומה שכל בניה הם כהני דת.
ביהדות כולם מחזיקים בתכונות הדתיות. על כל אחד ואחת מוטלת השליחות והמשימה. בניגוד לשאר הדתות- הנצרות והאסלאם, ביהדות אין קומץ “אנשי דת”. ביהדות כל אחד ואחת הם אנשי דת.
ביהדות, הלאום והדת הינם בלתי ניתנים להפרדה.
יהדות שחסרה אחת משני המרכיבים הללו, הדת והלאום, לא תחזיק מים.
משה מנדלסון, בקש לנשל את היהדות מהפן הלאומי שבה. ארבעה מבין ששת ילדיו המירו את דתם לנצרות, ומבין תשעת נכדיו רק אחד נותר יהודי.
אחד העם אשר גינצברג קרא לאחוז בלאום ולנטוש את הדת. בתו נשאה לנוצרי, מה שגרם לו להפסיק מכתיבת מאמריו.
בסופו של דבר היהדות היא לאום, לאום שהוא פונקציה דתית.

3. תכונות האופי היהודיות התורשתיות:
לו הייתה היהדות רק דת בלבד, ומטרתה לייצג את האלוקים בעולמו, לשמור את תורתו ומצוותיו, אזי יהודי הכופר בקב”ה ומזלזל בתורה ובמצוות, אינו יהודי.
כאן התוספת של הלאום. דת היא עניין של אמונה בלב. פעולות. הזדהות.
לאום זה משהו אחר. לאום זה לא מה שאתה עושה.
לאום זה מה שאתה. הזהות. המשפחה. המוצא הגניאולוגי. התכונות שירשת.
חז”ל מלמדים אותנו שלצורך הקמת העם היהודי טבע הקב”ה באבות האומה תכונות מיוחדות. תכונות העוברות בתורשה. תכונות שמכשירות את נפשו של היהודי ליעוד שלו.
רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי מאמר א’, מבאר, שכמו פירות משובחים וטובים הגדלים מאילן משובח כך היהודי שהוא נצר לאבות האומה היהודית נושא עימו ביולוגית תכונות גניאולוגיות ייחודיות:
“כאשר יגדל האילן אשר שרשו טוב עד שהוציא פרי דומה לפרי הראשון אשר נטע ממנו אברהם ויצחק… והיה מן הפרי משה ואהרון… כאשר הם בתולדתם סגולה יולידו סגולה.”
כלומר העם היהודי ירש תכונות מיוחדות שעברו אליו בתורשה מאבות האומה, אברהם יצחק ויעקב. התכונות הללו אותם ירשנו מצויות בכל יהודי, גם ביהודי שלא שומר תורה ומצוות, גם ביהודי שרחוק מאד מהדת ומהקב”ה.
צרפתי ישאר צרפתי, בין אם ירצה בכך ובין אם לא. הוא בן לאומה הצרפתית. היהדות גם היא אומה. ולכן גם אדם שרחוק מתורה ומצוות, אם הוא צאצא לאותם אנשים שעמדו באותו יום בהר סיני, הוא נושא עימו את תכונותיו של העם היהודי. בעל כרחו הוא חלק מהאומה הזאת.
בעל כרחו, הוא שותף למשימה.


4. מסיבה זו, אדם המבקש להצטרף ליהדות לא יוכל להצטרף ליהדות.
אנגלי שיחליט שהוא רוצה להיות יפני יהיה יפני? כולם יודעים, מה זה יפני, אין משחקים. יפני זה מי שההורים שלו יפנים.
אבל היהדות דוגלת בקבלת את השונה והאחר. “ואהבתם את הגר”. מצווה שחוזרת על עצמה מספר פעמים בתורה.
ישנה דרך להצטרף ליהדות. גיור.
גר, אינו אדם המבקש להצטרף ליהדות כי לעם ישראל טוב, או כי הוא רוצה להתחתן עם יהודיה.
גר הוא אדם המתגייר מאידיאל של אהבת ה’. אדם שרוצה להיות חלק מהאומה היהודית, על מנת שיוכל לעשות מה שהקב”ה ציווה על הילדים שלו.
הגיור שהמדינה נותנת, הגיור המוכר לצורך חוק השבות אינו שווה כלום. היהדות מחפשת את הזהות היהדית, ולא רק הזדהות עם הערכים שלה.
זהות והזדהות הם לא אותו דבר, בעוד שהזדהות היא אהדה או הסכמה עם המושא, הזהות היא להפוך להיות בעל המושא בעצמך.
נתאר לעצמנו אדם שירצה להיות רופא או טייס הוא יצטרך לעבור את ההכשרה והמבחנים המתאימים. גם אם הוא מזדהה מאד עם הרופאים או עם הטייסים. לא כל מי שרוצה להיות רופא או טייס יתנו לו להיות רופא או טייס.
מאידך גיסא רופא שיחליט שהוא לא רוצה להיות רופא לא יפסיק להיות רופא. יהודי שמפסיק לשמור תורה ומצוות, לא מפסיק להיות יהודי.


5. מה זה אומר “להיות יהודי”
כמובן שכל צאצא לעם היהודדי נחשב כיהודי, אולם כיצד ובמה מתבטאת יהדותו. האם בכך שהוא אוהב אדם או משרת בצה”ל, ויהודים, כידוע, הם אוהבי אדם ומשרתים בצה”ל, האם בכך מתבטאת יהדותו? ודאי שלא, שכן גם גוי יכול להיות אוהב אדם או לשרת בצה”ל.
המאפיין שמגדיר יהודי, צריך להיות מאפיין שקיים רק ביהודי, ולכן דווקא אם אדם אומר, הסיבה שאני אוהב אדם או משרת בצה”ל היא בגלל היהדות שלי או בגלל שתורת ישראל ציוותה עלי דווקא אז זה קשור ליהדות שלו משום שהיהדות שלו היא הסיבה למעשים שהוא עושה.
אותו דבר לגבי ארץ ישראל זה שאדם גר בארץ ישראל לא בזה מתבטאת היהדות שלו משום שגם אנשים שאינם יהודיים מתגוררים ארץ ישראל, זה לא הופך להיות מעשה יהודי.
להיות יהודי, זה להיות בנו של הקב”ה, להיות צאצא של עם הנושא עימו תכונות אלוקיות.
להיות יהודי זה לאחוז בתורה ובערכי המוסר שבה, ערכי מוסר שהם אור לגויים.
להיות יהודי זה לייצג את הבורא בעולמו, על כל האחריות המשתמעת מכך.
להיות יהודי זו זכות, זכות שהיא גם חובה.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך