משעבוד מצרים למתן תורה – ניצחון הרוח על החומר

עורך: שמעון צוויגנבאום
1 תגובה

סיפור הגאולה, משתרע על פני מספר פרשיות. בפרשת שמות מתואר השעבוד והסבל שחוו בני ישראל במצריים. בפרשיות וארא ובא, עשרת המכות שבסופן פרעה מצווה לשחרר את בני ישראל ממצריים, ואילו בפרשת בשלח מספרת התורה על קריעת ים סוף ותבוסת מצריים. נראה כי הסיפור בא על סיומו. אלא שהוא רק התחיל. חסר חלק עיקרי בתהליך הגאולה.
חשוב לדעת כי שיעבוד מצריים לא הסתכם בשעבוד פיזי. מצריים הייתה מעוז שלטון החומר באותה תקופה. המצריים האמינו בכוחו הבלתי מוגבל של הטבע ומשאביו. הם סגדו ליאור, משום שהוא סיפק להם את כל החוסן החומרי לו היו זקוקים. הוא היה עולה על גדותיו ובזכותו גדל יבולם בשפע – ללא טורח. הם לא טרחו לברר מי העומד מאחורי פעולת החומר. מי המניע והמסובב.
לעומת זאת, אברהם אבינו, שגילה את שלטונו של הבורא בעולמו. הוא אומנם התרשם מהכוכבים ושאר איתני הטבע, אך קלט שמשהו רוחני ועמוק יותר חבוי מאחורי היצירה הזאת. הוא גילה את הרוח בתוך החומר.
המצרים האמינו באסטרולוגיה. היכולת לחזות את הגורל על ידי התבוננות בגרמי השמיים. באופן מגוחך למרות אמונתם העיוורת באסטרולוגיה, הם לא האמינו במי שנתן את הכוח הסגולי הזה בכוכבים. הם ראו רק את הטבע. לא מעבר.
כאשר אברהם אבינו התבונן בכוכבים, הוא קיבל תחזית מרה. הוא גילה שאין לו את היכולת להוליד ילדים. בא הקב”ה ואמר לו “צא מאצטגנינות (אסטרולוגיה) שלך”. בשבילך הכוכבים הם לא רלוונטיים. “ישראל מעל המזל”. הטבע, לא יכול להשפיע על אברהם אבינו וצאצאיו. מפני שהם מעבר לטבע. הם רוחניים. כאשר הם זקוקים למים כדי להשקות את שדותיהם הם לא פונים ליאור, אלא צריכים להתפלל לקב”ה שיוריד גשם. בני ישראל מייצגים את שלטונו של הקב”ה בעולם.
כאשר בני ישראל ירדו למצריים הייתה זאת מתוך מטרה. לתת לרוחניות ייצוג בתוככי מעצמת החומר המצרית. אולם אז החל השעבוד. בני ישראל השתקעו בתוך הטבע ונפלו למ”ט שערי טומאה. הם שועבדו לחומר. למעט בני שבט לוי, שעסקו בתורה. הם לא היו בתוך השעבוד. אדם הלומד תורה נמצא מעל הטבע. לתורה יש כוח סגולי רב לרומם את האדם לפסגות רוחניות.
ואז החלו עשרת המכות. בתחילה הפך היאור – סמל החוסן החומרי, משענם ומבטחם של המצריים, לדם, ולאחר מכן הוציא צפרדעים. כך הם החלו לאבד את האמון ביאור. לאחר מכן הפכה האדמה, לכינים. חרטומי מצריים שניסו ליצר כינים על ידי כישוף לא הצליחו והודו כי אכן, “אצבע אלוקים היא”. לאחר מכן במכת ערוב הוכיח הקב”ה את שלטונו המוחלט על עולם החי, על ידי כך שגם בהמות ביתיות שינו את מזגן וטבען והפכו לתוקפניות ואלימות. במכת דבר הבדיל הקב”ה בין בהמות מצריים לבהמות ישראל. אף בהמה אחת של יהודי, גם חולה או זקנה, לא מתה. ההבדל בלט לעין, וכך שוב נוכחו המצרים בכוחו של הקב”ה. במכת שחין יצר הקב”ה מחלה ללא תרופה. בברד הוא שוב יצר אפליה בין המצב אצל המצרים שנפגעו מן הברד לבין בני ישראל. שינוי הטבע בלט במשך מכת חושך. ולאחר מכן, כאשר כל המכות לא עזרו, הוכיח הבורא עליונות ישירות על בני האדם כאשר הרג את האדם החשוב בכל משפחה – הבכור. במכת בכורות גם התפוררו ונשבר לרסיסים כל האלילים במצריים. בני ישראל יוצאים ביד חזקה באותות ובמופתים ממצריים – ממלכת העבדים, בצהרי היום. נעשה להם נס ונקרע להם הים. היה זה קידוש ה’ בכל העולם.
אולם העיקר חסר. “אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה”. במתן תורה הושלם תהליך הגאולה. שכן בלתי אפשרי לאדם להשתחרר מכבלי החומר ללא לימוד התורה. היצר הרע הוא ברייה רוחנית והאדם לא יכול לגבור עליה בכוח עצמו. “בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין”. התורה משנה את האדם. מוח המתייגע בתורה, הופך למוח רוחני.
במסלול ההתקרבות לדת ולקב”ה, ניצבים בפני האדם קשיים רבים. הוא עדיין שבוי ביד החומר. הרגלים רבים בעברו חוסמים ממנו את המשך הדרך. אם זה סיגריות בשבת, או ממון שהוא התרגל להרויח בדרכים לא כשרות ועוד. לעיתים נראה כי בלתי אפשרי להתגבר על המכשולים הללו.
ישנה עצה אחת. לשבת וללמוד תורה. “מאור שבה מחזירן למוטב”. התורה משנה את האדם באופן סגולי ונותנת לו כח לשלוט ולרסן את תאוותיו. כאשר אדם לומד, לפתע כל התאוות מתגמדות בפניו, ויש לו חשק עז לקיים מצוות ולעלות ברוחניות.
לכן כל אדם, גם אם הוא עסוק מאד, ישתדל לקבוע עיתים לתורה אם זה שעה או שעתיים ביום. שכן אין דרך אחרת להתגבר על היצר הרע מלבד העיסוק בתורה. אם הזמן האדם יראה כי לימוד התורה לא רק ששיפר את חייו הרוחניים, אלא גם את החיים הגשמיים. בתורתנו טמונה חכמה רבה. אם זה ידע מדעי רב, הנהגות רפואיות ובריאות ועצות לזוגיות. חכמי אומתנו היו גיבורים וחזקים, עשירים ובעלי השפעה רבה. התורה היא הסגולה הטובה ביותר לכל דבר. שכן מי שלומד תורה אינו מונהג על ידי הטבע. הוא מנהיג את הטבע.

1 תגובה

MOSHE B 24/03/2021 - 22:43

מאמר מצויין..

הגב

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך