נשים בחיוב הנחת תפילין

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

בגמרא מסופר שמיכל בת שאול הניחה תפילין ולא מיחו בה חכמים. אולם בירושלמי הובא מחלוקת האם מיחו בה חכמים, ומסקנת הירושלמי נראה שמיחו בה חכמים. וכן כתבו התוס' בשם הפסיקתא . והגר"א ביאר שגם לדעת הבבלי הלכה כמי שסובר שחכמים מיחו במיכל בת שאול.

המהרש"ל ביאר שאף לדעה שלא מיחו בה, היתר ניתן רק למיכל בת שאול שהיתה מלכה וצדקת גמורה, ואף לא היו לה ילדים לטפל בהם, ומשכך היו לה את היכולות לשמור על עצמה בנקיות, ולא להסיח דעתה מהתפילין. אולם לאשה רגילה אין היתר להניח תפילין.

להלכה הכלבו פסק שאסור לאשה להניח תפילין. וכן פסק הרמ"א . והחיד"א ביאר שאף בשעת התפילה אשה מסיחה דעת, ואשה בשעת התפילה דומה לאיש בכל היום שאנו נמנעים בימינו מללבוש תפילין.

טעם אחר הובא בחיד"א ע"פ התרגום יונתן שביאר את הפסוק : 'לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה', שיש איסור לאשה ללבוש ציצית ותפילין משום שזהו כלי גבר. אמנם האגרות משה ( כתב שהטעם הוא רק משום שאשה מסיחה דעתה, והדברים הללו לא יצאו מתחת ידיו של התנא יונתן בן עוזיאל.

האם הדבר מורה על פחיתות הנשים

הגר"מ פיינשטיין ביאר שאין בכך שום פחיתות כלפי הנשים, והדבר אינו מורה שנשים פחות קדושות או פחות חשובות ביהדות מאנשים, ומלבד שבודאי יש טעמים נסתרים מדוע התורה פטרה נשים ממצות רבות וביניהם תפילין, ואף חכמים לא ראו צורך לחייבה, יש גם טעמים הגלויים שהרי מוטל על הנשים גידול הילדים, והיא התפקיד היותר חשוב להשם ולתורתו לגדל את דור העתיד, ולכן נדרש ממנה יותר זמן ופניות, ולפיכך יש מצוות הדורשות את כל זמנו של האדם כלימוד תורה, והתורה פטרה אותם.

הגר"מ פיינשטיין אף מוסיף כי בכל הטבע ברא השם יתברך שבכל מין דרך הנקיבה לגדל את הולדות, ואף את מין  האדם לא הוציא מהכלל. והנשים שמתעקשות ורוצות ללחום ולשנות כופרות בתורה, ודינם שאין להם חלק לעולם הבא.

מי חשוב יותר גברים או נשים

כיון שקיימת טעות נפוצה בדברי חז"ל שנשים דעתן קלה, ולכן מסיחות למשל את הדעת מהתפילין, נרחיב מעט בענין. חשוב להדגיש כאן כי אין הכוונה לזלזל בנשים שדעתן קלה אלא להיפך, לכל אחד יש אופי מיוחד הנצרך לו לצורך עבודת השם בעולם.

הרב ד"ר שלום סרבניק שליט"א סיפר כי בעברו היה שחמטאי [ואף שיחק בנבחרת השחמט של ישראל בשנה שהם קיבלו את אלופת העולם בשחמט], והוא חקר מדוע הישגים של נשים בשחמט הוא פחות משל גברים, ולכן אף הוקם תחרות נשים נפרדת, ובעוד שבענפי ספורט פיזיים הדבר מובן שנשים מגיעות להישגים ספורטיביים פחותות משל גברים, אולם בשחמט הרי רמת IQ של בנות אינה נופלת משל בנים אין סיבה שהם יגיעו להישגים פחותים. המסקנה אליה הגיע במחקרו היא, כי אמנם לבת יש כשרון זהה כמו לבן להצליח בשחמט ומשחקי מחשבה, אולם האופי של בן הוא להיות ממוקד בנקודה שהוא רוצה להשיג ולהתעלם מכל השאר, הרב סרברניק גילה כי בן ברגע שהוא מתיישב במשחק מול חברו הטוב ביותר, הלה נהפך ליריב והוא ממוקד במטרה להרוג את המלך של היריב. בעוד שבת לרוב תגדיר שהיא משחקת עם חברתה הטובה, ולא עם יריבה, בת תחוש אי נעימות אף כשהיא מסירה את חייל של החברה, ואף מתנצלת על כך, והיא עסוקה בתקשורת חברותית לא פחות מאשר משחק עצמו.

ולפיכך הבן יזכה באליפות השחמט בזכות האופי להיות ממוקד במטרה, בעוד שהבת תזכה בקשרים חברתיים רחבים ולא תפגע בחברתה הטובה, גם אם לא זכתה במשחק.

בורא עולם בחכמתו נתן לגברים תפקידים המחייבים אותו להיות ממוקד מטרה, בעוד שלנשים הוא נתן תפקידים כגידול ילדים וניהול בית לתת את התמיכה רגשית לבית, תפקידים שבמבט תורני הם חשובים לא פחות, תפקידים שמחייבים אותה דווקא לא להיות ממוקדי מטרה, ודווקא לזרום ולהסיח דעת מדבר לדבר, לתת תשומת לב לדבר אחד, ותוך כדי קיום תפקידה היא נדרשת להסיח את דעתה, ומיד לעבור לתת תשומת לב לכאב של ילד למשל.

מסיבה זו חכמים אמרו מצד אחד שבינה יתירה ניתנה לנשים, כלומר נשים מצטיינות בבינה, שהוא הכשרון והיכולת להבין דבר מתוך דבר. יכולת זו נובעת דווקא מכך שיש לאשה תשומת לב לפרטים מרובים, ופרטים שמבט ראשון אין בהם חידוש, ולכן הגבר אינו מתייחס אליהם, האשה מתבוננת בהם, ומתוכם ניתן להבין מתוכם דברים נוספים.

אולם מצד שני אמרו חכמים נשים דעתם קלה, כלומר דעתם מוסחת בקלות, דוקא משום שתפקידם דורש זאת.

ומשכך נבין היטב מדוע נשים אסורות להניח תפילין, דווקא משום שמצוות תפילין דורש מאתנו להיות ממוקדי מטרה, ולא להסיח את הדעת כלל מהתפילין שעלינו, תפקיד זה מתאים רק לאופי שהשם חנן את הגברים.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך