פרשת בשלח

עורך: הרב אליהו אילני
0 תגובה

שבת פרשת בשלח נקראת שבת 'שירה' על שמה של שירת הים העומדת במרכז הפרשה. לאחר קריעת ים סוף בפני בני ישראל ולאחר שהמצרים הרודפים טבעו כולם במים השוצפים, עמדו בני ישראל ופתחו בשירה: 'אז ישיר משה ובני ישראל'.
מאות שנים לאחר מכן, מלך חזקיהו הצדיק על עם ישראל. לרוב צדקותו ביקש, כביכול, אלוקים לעשותו משיח. אך בסופו של דבר זה לא יצא לפועל.

ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקב"ה: רבש"ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח? לכך נסתתם (סנהדרין, צד, א).
חזקיהו המלך חווה ניסים רבים ועצומים. והוא לא אמר שירה. זו הסיבה שהוא לא נבחר להיות משיח. זו הסיבה שהגלות נמשכת עד עצם היום הזה.
מה מיוחד בה, בשירה? מדוע היא חשובה כל כך? למה חסרון השירה גרם לכך שחזקיהו לא יכול היה להיות משיח, השליח לגאולת ישראל?
על מנת להבין זאת עלינו להטות אוזן לפסוק הפותח את דברי השירה: 'אז ישיר משה'.
המילה 'אז' היא מילה מיוחדת. היא כוללת גם התייחסות לעבר: אז היה כך וכך והיא משמשת גם כמכנה לעתיד: אז יהיה כך וכך.
על פי תורת הסוד הדבר טמון באותיות היוצרות את המילה. 'א' ו'ז'. האות א' מסמלת אחדות. והיה השם אחד ושמו אחד. האות 'ז', זו שעולה בגימטריה שבע, מסמלת דווקא את הריבוי הגשמי. ימות השבוע מתחלקים לשבעה ימים ועוד. השילוב של ה'א' לפני ה'ז' מבהיר כי גם החלוקה והריבוי שנראית לעיני ברואי העולם, נשלטת ומתאחדת בכוחו של ריבון העולמים.
נסביר. אנחנו חיים בחלוקה של זמן. עבר הווה ועתיד. את ההווה אנו חיים, את העבר אנו זוכרים ואת העתיד אנו מדמיינים. כל זמן, מלבד השניה בה אנו חיים, נסתר מעינינו. העולם נעלם מעינינו לא מעט בשל הסתר הזמנים הזה. אם היינו מסוגלים לראות בעבר כיצד בעתיד הכל יסתדר כפאזל מושלם, לא היינו סובלים משאלות וקושיות. העובדה שבכל רגע נתון אנו חווים רק את אותו הרגע גורמת לנו לתהות ולא להבין מהי המטרה של כל האירועים שמתרחשים סביבנו.

המילה 'אז', הכוללת יחד את העתיד ואת העבר, מלמדת אותנו כי כל ההסתעפויות נובעות ממקור אחד. כל השינויים והאירועים בעולם מונעים מכוחו של ריבון כל העולמים ומכוונים למטרה אחת: גילוי שם ה' בעולם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
לאחר שמשה רבינו נשלח אל פרעה, פרעה מקשה את העבודה על בני ישראל. משה פונה אל אלוקים בשאלה: 'ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך'. השאלה כואבת למשה. הוא מבקש להבין, באמת. הוא לא מצליח להבין לאן מוביל כל הקושי הזה. והוא שואל.

אך השאלה הזו נובעת מראיה חלקית של המילה: 'אז'. הוא מנתח רק את העבר. הוא לא מצליח לראות את העתיד לנגד עיניו.
בקריעת ים סוף עם ישראל ראו פתאום את הקצוות מתחברים. כל מצרי קיבל עונש מדוייק, שם בתוך המים. הרשעים במיוחד קבלו עונש קשה במיוחד. הרשעים הבינוניים קיבלו עונש בינוני והרשעים הקטנים קבלו עונש קטן יחסית. פתאום הם ראו איך העבר והעתיד מתחברים להם. לפתע הם הבינו איך מגבלת הזמן שלנו מונעת מאיתנו לראות את התמונה המלאה, אבל האמת היא שהכל מגיע למקום אחד. ה'אז' שמשלב את שלושת מרכיבי מערכת הזמן והופך אותם לאחד, הוא זה שהניע וגרם להם לשיר: ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד.
המילה 'שירה' מורכבת משילוב של המילה 'שיר' – עיגול ו'שורה' – רצף. השירה מראה שהכל בעצם קשור להכל. אין עבר שהוא נפרד מהעתיד ואין הווה שנפרד משניהם.
היכולת לראות את התמונה הכוללת היא הבסיס לגאולה.

עם ישראל נגאלו כאשר הם הצליחו לראות את התמונה הכוללת. כאשר הם הבינו שכל מה שקורה בעולם משמש לגילוי כבוד ה'. שִׁירָה חֲדָשָׁה שִׁבְּחוּ גְאוּלִים לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל עַל שְׂפַת הַיָּם, יַחַד כֻּלָּם הוֹדוּ וְהִמְלִיכוּ וְאָמְרוּ ה יִמְלֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד.
הגאולה העתידית תגיע גם היא מאותו המקור: הן גאלתי אתכם, אחרית – כראשית. גאולת אחרית הימים תצא לפועל רק כתוצאה ממנהיגות שמצליחה לעורר את העם לראיה כוללת, רחבת-היקף.
חזקיהו המלך, בדרגתו הגבוהה, לא הגיע לתוצאת השירה. הוא חווה ניסים מופלאים, הוא הודה עליהם. אבל הוא לא ראה בחוש כיצד כל מה שהתרחש היה חלק מהפאזל הגדול. הוא לא שורר שירה ולכן הוא לא יכול היה להיות משיח. זה לא הספיק בשביל לגאול את העם.
על ימי שיבת ציון כתוב בתהילים: 'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים'. בזמן חלום אין מגבלה של זמן. אין עבר, אין הווה ואין עתיד. הכל מתאחד למשהו לא-מוגבל.
כך נרגיש בשוב ה' את שיבת ציון. פתאום לא יהיה הבדל בין עבר, הווה או עתיד. הכל ישתלב לפאזל מופלא של גילוי כבוד ה'.

גם אם איננו יכולים לראות בעיניים כיצד הכל משתלב, חשוב שנדע ונאמין שזה כך. כל כך הרבה שאלות וקושיות מציקות לנו, בגלל שאיננו יכולים לראות את התמונה המלאה. איננו יכולים לראות, אבל אנו מאמינים שהכל חלק מתכנית אלוקית מופלאה. תוכנית שמובילה לטוב אמיתי ולגילוי כבוד ה' בעולם.
הלוואי ונצליח לשורר שירה, מתוך ראיה אמונית פנימית ואמיתית.

וְנוֹדֶה לְךָ שִׁיר חָדָשׁ עַל גְּאֻלָּתֵנוּ וְעַל פְּדוּת נַפְשֵׁנוּ.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך